E-dynamics

20 mei 2020 | #03
Een doordachte transitie naar de 1.5 meter samenleving

De transitie naar de anderhalvemetersamenleving gaat verder dan het aanbrengen van markeringen en stickers. Gedragsbeïnvloeding vraagt om een doordachte campagne die rekening houdt met gedragingen van mensen in (openbare) ruimtes.

 

Elke crisis creëert een nieuwe dynamiek. De dynamiek van COVID-19 is er een van social distancing waardoor ons sociale en werkende leven drastisch veranderde. Maatregelen die voor veel werknemers begonnen met tijdelijk thuiswerken, leiden inmiddels tot de aanzet van een nieuwe vormgeving van onze werkplekken en werkcultuur. We bereiden ons nu voor op een toekomst die vooral uit sociale afstand bestaat, die voldoet aan de normen van de nieuwe anderhalvemetersamenleving.

 

Onlangs vroeg een bevriende ondernemer mij of ik als wetenschapper iets kon zeggen over het menselijk gedrag tijdens de transitie naar de anderhalvemetersamenleving. Ik vertelde hem dat dit nog niet zo eenvoudig is. Immers, mensen gedragen zich in elke situatie weer anders; thuis, op het werk, bij de sportclub, in het café. In feite vraagt vrijwel elke situatie om een eigen aanpak, die je vanuit een gericht campagne kunt uitvoeren.

 

Ook ik zie dat overheden, organisaties, instellingen en scholen onder grote tijdsdruk invulling geven aan de anderhalvemetersamenleving. Dat doen zij vanuit de positieve intentie om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ook ondernemers doen er alles aan om hun bedrijf weer optimaal te laten draaien onder de nieuwe omstandigheden. Zij willen niets liever dan hun klanten weer te kunnen bedienen en hun onderneming levensvatbaar te houden.

 

Ik constateer echter ook dat er voornamelijk rationeel met de 1,5 meter wordt gewerkt. Protocollen opstellen, markeringen aanbrengen en stickers plakken, het gebeurt allemaal met die meetlat van 1,5 meter. Er is nauwelijks aandacht voor wat die 1,5 meter betekent voor het menselijk (groeps)gedrag in de verschillende situaties. Gedrag komt namelijk voort uit de sociale interactie tussen mensen en die wisselwerking is afhankelijk van de situatie.

 

Voor de transitie naar de anderhalvemetersamenleving bestaat geen snelle oplossing. Die vraagt om een gerichte campagne die overheden en bedrijven helpt de veranderingen door te voeren:

 1. Identificeer de huidige situatie van de organisatie, haar visie en de veranderingen die nodig zijn, evenals wat mensen zal motiveren om deze veranderingen aan te brengen.
 2. Zet een speciale campagne op met de juiste communicatie- en implementatiestrategieën.
 3. Communiceer met de mensen via trainingen en workshops om de campagne te implementeren.
 4. Monitor de impact van de campagne en voer zo nodig aanpassingen door.
 5. Volg de organisatie en haar mensen, deel de verhalen en ervaringen en zorg ervoor dat de veranderingen evolueren naar een solide en geaccepteerde werkcultuur die de tand des tijds zal doorstaan.

 

De anderhalvemetersamenleving kan alleen succesvol zijn als je de transitie doordacht opzet, duidelijk uitdraagt wat het voor de doelgroep betekent, je een langetermijnvisie vaststelt en – het meest belangrijke – mensen op de eerste plaats zet.

 

Ben je op zoek naar advies over gedragsbeïnvloeding in jouw organisatie of naar een programma of campagne op maat in tijden van crisis? Neem dan contact op.

28 april 2020 | #02
Hoe een inspirerende leider te zijn in de Covid-19 wereld

Inspiratie brengt hoop en positiviteit, nieuwe perspectieven en vooruitgang. De meest krachtige bron van inspiratie is ons contact met anderen, met collega’s en medewerkers, vrienden en familie. We halen inspiratie uit hun ervaringen en verhalen. Maar hoe blijven we inspiratie putten en geven tijdens de quarantainemaatregelen?

 

Als we denken aan inspirerend leiderschap, denken we aan wereldleiders, goeroes, trendwatchers en crossdenkers, aan mensen als Winston Churchill, Mahatma Gandhi en Barack Obama. je hoeft niet over continenten te reizen om inspiratie op te doen; je kunt inspiratie ook dichterbij vinden.

 

Een recente, nabije bron van inspiratie voor mij is onze regering en in het bijzonder onze minister-president Mark Rutte. Met zijn open, energieke stijl, zijn heldere analyse van de coronapandemie op basis van deskundig advies en zijn kalme maar stevige uitvoering van de quarantainemaatregelen, is Rutte een leider die ik vertrouw en waar ik naar opkijk. Ruttes crisismanagement is een inspiratie voor sterk leiderschap.

 

Er is ook ontzettend veel inspiratie te vinden buiten de politiek. In de muziek, theater, kunst, boeken, sport, en de natuur. Al deze bronnen bezielen mensen weer op een andere manier. Ik woon en werk vanuit mijn boerderij in Zeeland en elke dag haal ik inspiratie uit mijn omgeving: de zee als een natuurlijke veranderkracht, het water dat een constante impact op mens en omgeving heeft, de zilte geur en de tinten van de zee en de lucht. Maar vooral de deltawerken, hun omvang en indrukwekkende wijze waarop zij tot stand zijn gebracht, vormen al mijn hele leven een belangrijke inspiratiebron. Zij houden de waterkracht onder controle en beschermen mens en omgeving tegen het hoge water.

 

Nu ben ik benieuwd wat of wie jou inspireert jou als leider en als persoon? Waar haal jij je ideeën vandaan en waar krijg je energie van? Vergeet niet dat je niet altijd ver weg hoeft te zoeken. Als leider kun je een bron van inspiratie zijn voor medewerkers, maar de mensen om je heen kunnen op hun beurt een krachtige bron van inspiratie voor jou zijn. De ervaringen en verhalen van mensen geven aanleiding tot inspiratie. Wonend en werkend als advocaat in Zuid-Afrika, en het ervaren van de dagelijkse verhalen van de mensen om hem heen, inspireerde Gandhi tot zijn eigen bevlogen leiderschap later.

 

Vanuit je eigen bezieling kun je jouw medewerkers inspireren door hen de ruimte te geven. Jaag de dialoog tussen je medewerkers aan. Vraag naar ideeën, stel dilemma’s en leg uitdagingen voor, deel een gedachte, stel vragen, creëer interacties. En doe dit met een open houding, onbevangen. De synergie tussen mensen is wat verandering insprireert en de basis vormt voor een meer veerkrachtige en winstgevende organisatie, zeker nu in deze nieuwe Covid-19 wereld.

 

Als je op zoek bent naar meer advies over het inspireren van jouw organisatie of het ontwikkelen van een actieprogramma in tijden van quarantaine, neem dan contact op

04 april 2020 | #01
Overleven tijdens de coronapandemie

De coronapandemie zet mensen en bedrijven in de overlevingsstand. Overleven als bedrijf kent dezelfde basisprincipes als voor mensen. Het zijn de basisprincipes van crisisbeheersing: het analyseren van de crisissituatie, de herpositionering en het leiderschap.

 

De coronapandemie is een extreme veranderkracht die wereldwijd enorme gevolgen heeft: van mensen en bedrijven tot landen en continenten. Om het voortbestaan van je bedrijf in deze tijd te waarborgen, moet je als ondernemer of leidinggevende handelen als crisismanager. Zoals in alle overlevingssituaties pas je drie basisprincipes toe:

 • Analyseren van de situatie om inzicht te krijgen in de impact van de crisis.
 • Herpositionering om een nieuwe routekaart uit te stippelen.
 • Leiderschap tonen dat betrokkenheid en uithoudingsvermogen laat zien om deze storm te doorstaan.


Situatieanalyse

Start met het analyseren van de impact van de crisis. Bekijk de situatie zowel vanuit het perspectief van je medewerkers als het perspectief van de organisatie. Stel jezelf de volgende vragen:

Wat is de impact van de pandemie op mijn medewerkers? Bijvoorbeeld, ervaren ze angst dat zij of hun familie het virus krijgen? Ervaren zij onzekerheid over hun werk? Onzekerheid over hun werk is vooral een zorg voor mensen met een tijdelijk arbeidscontract, uitzendkrachten en kleine zelfstandigen.

Wat is de impact van de pandemie op mijn organisatie, met name op de financiële positie en middelen? Zijn deze voldoende om de komende maanden door te komen, misschien zelfs het gehele jaar? Welke middelen heb ik nodig om de komende tijd te overbruggen? Kan ik blijven produceren en leveren? Welke product-marktcombinaties dragen nog steeds bij aan de omzet en welke niet?


Herpositionering

Werk op herpositioneringsscenario’s en neem maatregelen op basis van jouw situatieanalyse. Stel jezelf de volgende vragen, vragen die je helpen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee je wordt geconfronteerd:

 • Kunnen mijn medewerkers werken vanuit huis?
 • Komen wij in aanmerking voor het ondersteuningspakket van de overheid?
 • Wat is de relatie met onze klanten en kan ik afspraken met hen maken over het uitstellen van betalingen of een betalingsregeling treffen?
 • Kan ik mijn producten of diensten online aanbieden? Zijn er aanvullende producten of diensten, online of offline, die op dit moment extra inkomsten kunnen opleveren?

Werk aan het ontwikkelen van een beknopt operationeel plan: een routekaart. Met deze routekaart kun je richting geven aan jouw bedrijf, zolang de pandemie duurt. Je kunt er direct je strategieën, doelen en doelstellingen op uitzetten. Bovendien helpt dit plan je om met meer visie, vertrouwen en betrokkenheid te communiceren met je medewerkers, aandeelhouders, de familie in het geval van een familiebedrijf en, indien nodig, met relevante autoriteiten, zoals overheden en banken.

 

Leiderschap en betrokkenheid

Maak je leiderschap persoonlijk en maak verandering toegankelijk. Tijden van crisis vereisen meer dan analytisch denken en financiële en organisatorische controle. Ze vragen om empathie. Een organisatie is net zo sterk als haar mensen en functioneert door hun wisselwerking. Onderhoud contact met je medewerkers en creëer kanalen voor hen om met elkaar te communiceren. Informeer je medewerkers over jouw bevindingen uit de situatieanalyse en je plannen voor de herpositionering. Zorg voor betrokkenheid van je medewerkers en werk samen als een familie, want het combineren van jouw sterke punten en middelen en hun inzet geven je de beste middelen om deze moeilijke en onzekere tijden te overwinnen.

 

Als je op zoek bent naar meer advies over het inspireren van jouw organisatie of het ontwikkelen van een actieprogramma in tijden van quarantaine, neem dan contact op

swipe_one50_onderwijs-3_03
inspiratie20picasso
corona-pandemie

Heeft u ondersteuning nodig bij veranderingen in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter