focus on
improvement

beeld-1.2

Verandering volgens dr. Martin Loeve

“Ik ben zeer gepassioneerd door wat mensen beweegt: in hoe zij denken, handelen, ontwikkelen en betekenis geven aan hun dagelijkse leven. Mijn gehele loopbaan en mijn eigen ontwikkeling staan in het teken van die passie. Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat je zelf in beweging moet komen en blijven als je iets wilt bereiken op het persoonlijke of professionele vlak. Uit die beweging ontstaat de beoogde verandering. Dit is de reden dat ik met een energieke, mens-georiënteerde, en resultaatgerichte kleinschalige verandermethode, mensen en organisaties begeleid in hun verander- en transitieproces.”
eneco-wit

Eneco van verdeling naar voordeel

Delta Dynamics verzorgt als neutraal bureau de klantcommunicatie voor het transitietraject: van individuele ‘verdeling’ naar collectieve warmtelevering, voor zowel VVE-bestuurders als bewoners.

Delta Dynamics Change Letter

Change Letter year 16 number 48
Change Letter year 16 number 47
Change Letter year 15 number 46

Afsluiting leergang asset management bij Corbion

corbion
Op 28 juni 2017 is de 28e editie van de Leergang Asset Management, die door Traduco in samenwerking met NVDO periodiek wordt verzorgd, afgesloten bij Corbion. Gebaseerd op de principes van Action Learning, hebben cursisten drie business cases gepresenteerd. Daarnaast is door Henk van Vugt een leerzame rondleiding verzorgd op de plant van Corbion. Al ruim vijf jaar acteert Martin Loeve als gastdocent in de module verandermanagement van de leergang. In deze module benadrukt hij constant de menselijke aspecten van de implementatie van asset management.

Deltaction in de agrarische sector

beeld-1.3
Delta Dynamics begeleidt, met behulp van haar nieuwste programma deltaction, Plantenkwekerij Van der Lugt bij het ontwikkelen en implementeren van een internationaal business plan. Het programma deltaction is onlangs gelanceerd op het zeilschip ‘Scaldis’, welke in de haven van Zierikzee ligt. Arie van der Lugt, Manager Productie over dit programma: “onder de enthousiaste en deskundige begeleiding van Martin hebben wij elkaar veel beter leren kennen en begrijpen, een hoop geleerd en gezamenlijk een effectieve strategische koers voor ons bedrijf uitgezet – en dat in de periode van een jaar. Mooi om de route die we hebben uitgezet terug te zien in de nieuwe cursusmap!“

Begeleiden van mensen en organisaties in transitie

Delta Dynamics begeleidt mensen en organisaties in transitie. De afgelopen jaren zijn verschillende cases met veranderthema’s als: persoonlijke, team en zakelijke ontwikkeling, gedrags- en cultuurverandering, effectieve (cross-culturele) samenwerking, strategie- en asset management implementatie, sociaal ondernemen en het monitoren van menselijke factoren tijdens verander- en transitietrajecten, nationaal en internationaal, effectief aangepakt.
20-years

Delta Dynamics op het sociaal en maatschappelijk vlak

Martin Loeve is initiatiefnemer van de Lighten Their Future Foundation, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in Kenia. In samenwerking RISE Kenya en met ondersteuning van Lions Club Schouwen-Duiveland en Cordaid, zijn (inmiddels) 30 scholen voorzien van zonecollectoren en 10 waterputten gerepareerd om kinderen een beter toekomstperspectief te geven.

lighten-their-future

Expatriate Encounters:
A Play by dr. Martin Loeve

Op 9 November, lanceerde Martin Loeve zijn nieuwe boek Expatriate Encounters, een toneelstuk, in het Expatriate Archive Centre in Den Haag. De reden dat Martin er voor koos dit toneelstuk te publiceren apart van zijn academische werk over het leven van expatritates, is dat hij meer en meer besefte dat het meest krachtigste instrument om anders of verschillend zijn te begrijpen, is om te leren reflecteren op de betekenis van je eigen dagelijkse leven in relatie tot anderen. Het toneelstuk illustreert dit prachtig, via ontmoetingen tussen vier zeer verschillende mensen, die een expatriate leven leiden in een weelderige, tropisch Thailand.

Op basis van zijn rijke academische en executive achtergrond, biedt Martin inspirerende en interactieve gastcolleges, workshops en (mini-) over Ik en Anders-zijn relaties, met thema’s zoals eenzaamheid, identiteit, welzijn, culturele ontmoetingen en betekenisgeving in mensen hun alledaagse persoonlijke en professionele leven, of het nu bestuurders, directeuren, managers, expatriates, ondernemers of studenten zijn.

Heeft u ondersteuning nodig bij veranderingen in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter