One run
can change your day
many runs
can change your life

Het Delta Dynamics verhaal

Het verhaal van Delta Dynamics begint 25 jaar geleden.

Rond de tijd dat Martin bezig was met zijn MBA, volgde hij een cursus verandermanagement. Geïnspireerd daardoor, richtte hij zijn bedrijf Delta Change Management op en begon hij met het geven van trainingen, workshops en coaching om organisaties en mensen door transities te helpen.

Martin streefde ernaar om een verschil te maken in de manier waarop organisaties omgingen met hun mensen en met verandering. Terwijl hij ervaring opdeed, schreef hij zijn eerste boek: The Change Maker, een praktische gids over het managen van persoonlijke, team- en zakelijke veranderingen.

Dit was het begin van de volgende fase van Martin’s reis, waarin hij niet alleen meer over zichzelf leerde, maar ook over zijn vakgebied: verandering en management, en de manier waarop organisaties en mensen in organisaties denken en handelen.

Delta Change Management transformeerde samen met Martin en bewoog van action-learning naar existentiële filosofie als vertrekpunt, nadat Martin zijn doctoraat aan de Universiteit voor Humanistiek voltooide.

Door zijn 40 jaar zakelijke ervaring te combineren met zijn wetenschappelijk onderzoek, herzag Martin zijn doelen  en vervolgens die van zijn bedrijf. Toen evolueerde Delta Change Management naar Delta Dynamics.

“Delta staat voor verandering en transitie, en voor de driepuntsverbinding tussen mensen, organisaties en hun bedrijfsomgeving. Het woord ‘Dynamics’ richt zich op mijn mensgerichte, betekenisvolle veranderfilosofie,” legt Martin uit.

Via Delta Dynamics, blijft Dr. Martin Loeve inspiratie, begeleiding en reflectie bieden voor betekenisvol leiderschap en verandering. Hij richt zich op mensen en hun sociale interacties om synergie te creëren in werkrelaties en helpt organisaties hun doelen te bereiken en tegelijkertijd betekenisvollere werkplekken te worden.

Pleased to meet you

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van betekenisvol leiderschap en verandering in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506