course

of action

De mensgerichte veranderfilosofie van Delta Dynamics komt tot uitdrukking in de praktische, resultaatgerichte en kleinschalige 5-stappen-verandermethode door:

  • het werken met kleine groepen van ondernemers, directies en managers met hun teams;
  • vanuit het beoogde verandertraject de overeenkomsten en verschillen in identiteit van (groepen van) mensen te identificeren, om vandaar uit elkaar beter te leren begrijpen;
  • het betrekken en inspireren van managers en medewerkers tot het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan het verandertraject;
  • het leveren van maatwerk interventies gericht op de gewenste houding en gedrag en op effectieve samenwerking;
  • het leggen van verbindingen (sociaal netwerk) voor het informeren van alle betrokkenen om een effectieve communicatie te bewerkstelligen en te onderhouden.

Deze resultaatgerichte, kleinschalige veranderaanpak omvat veelal een concrete praktijkcase, een course of action, tijdens welke de deelnemers een organisch en dynamisch leer- en ervaringstraject afleggen. Het ontwikkelingsproces volgt een route bestaande uit verschillende fasen die de deelnemers van een huidige positie naar een gewenste toekomstige positie brengt, via een routekaart.

deltaction

Heeft u ondersteuning nodig bij veranderingen in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter