lay your trust
in experience

Transities:

Regisseren van duurzame samenwerking

Energie, water, voeding, de gezondheid en het welzijn van mensen – dit zijn de belangrijkste problemen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Dit zijn vraagstukken die vragen om verandering en transitie in processen, gebruik van middelen en perspectieven. Transities zijn vaak complex en brengen naast technologische, economische en juridische aspecten ook veel dynamiek en sociale interactie tussen groepen mensen met zich mee. Onnodig te zeggen dat het succes van transitieprocessen cruciaal afhankelijk is van een sterke regie die in staat is om deze mensenlijke dynamiek en sociale interactie vruchtbaar vorm te geven.

Martin’s 25-jarige ervaring met regionale en lokale transities komt tot uiting in de mensgerichte transitieaanpak die hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Deze aanpak richt zich op dialoog en betekenisvolle verhalen.

Martin: “Het begeleiden van transitieprocessen begint met de verhalen van mensen en het op één lijn brengen van percepties en perspectieven. Maar het gaat vooral om  het mogelijk maken van dialoog tussen de betrokken groepen. Dit vraagt om energiek, kordaat en doordacht aansturen en het bevorderen van duurzame samenwerking.”

Trouw aan haar oprichtingsfilosofie werkt Delta Dynamics ook duurzaam samen met haar klanten en partners. In het afgelopen decennium heeft Martin, in samenwerking met Hans Beljaars, conceptueel denker encommunicatiespecialist, verschillende regionale en eilandtransitieprojecten geleid. Hans heeft zijn eigen communicatieadviesbureau, voorheen bekend als Buro111 en nu Cmore Marketing.  Hun projecten samen omvatten: Van individuele ‘verdeling’ naar collectieve warmtevoorziening, in opdracht van Eneco Warmte & Koude, De Kering 2039; en LOOP 13: sociaal ondernemerschap, Duurzame Dorpshuizen en Energieneutraal Schouwen-Duiveland, in opdracht van Ondernemerskring en de Gemeente Schouwen-Duiveland.

Hans en Martin hebben ook het programma ‘Samen Klimaatneutraal in 2050’ gemaakt, gericht op klimaatneutraal ondernemen. Hans over de kracht van duurzame samenwerking: “Effectief meebewegen met verandering! Doen waar je sterk in bent en durven een beroep te doen op de expertise van partners. De bundeling van onze krachten, met het behoud van eigen identiteit en flexibiliteit, zorgt ervoor dat de hele keten van analyseren, inspireren, communiceren en activeren wordt ontsloten”.

Daarnaast werkt Martin momenteel samen met Janneke Donkers van NME SD in opdracht van de Gemeente Schouwen-Duiveland, aan het regisseren van de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.  Het bevorderen van duurzame samenwerking staat centraal bij het sturen van dit transitieproces. Janneke over het belang van duurzame samenwerking: “Ik heb nog geen seconde spijt gehad dat we als NME SD in zee zijn gegaan met Delta Dynamics om samen aan de verduurzaming van ons eiland te werken. Martin Loeve is iemand die heel goed weet wat er nodig is to get the job done. Vanuit zijn ervaring in de energiebranche, zijn netwerk op Schouwen-Duiveland en eindeloze kennis over hoe om te gaan met het menselijke aspect binnen transities, is hij van grote waarde in de verduurzamingsopgave waar we op Schouwen-Duiveland aan werken. Naast de ervaring en expertise die Martin met zich meebrengt is hij vooral ook een fijn mens om mee samen te werken!

telnex-duurzaamheid-02
weekra

Betrekken volgende generatie:

Weekra Schoonmaak & Wasserij

In slechts 25 jaar hebben Maarten en Betty van der Weele hun regionale bedrijf Weekra Schoonmaak & Wasserij opgebouwd van een kleine onderneming tot een bedrijf waar inmiddels meer dan 60 mensen werken. Na verschillende ontwikkelingsfasen te hebben doorlopen, zijn Maarten en Betty nu klaar om het management van hun business over te dragen aan de jongere generatie, hun kinderen Jean-Paul en Mandy. Met zijn ruime ervaring in het begeleiden van bedrijfstransities werd Martin benaderd door de Van der Weele’s om hen te helpen bij het begeleiden van het overdrachtsproces. Trouw aan zijn filosofie, richt Martin’s aanpak zich op de zakelijke aspecten, samen met de betrokkenen. Martin coached en begeleid Jean-Paul en Mandy, de opvolgers, bij hun onboarding, zowel op persoonlijk niveau, om hen te helpen de vaardigheden en expertise te ontwikkelen om hun nieuwe rollen op zich te nemen, evenals op het bedrijfsniveau, aandacht te besteden aan de toekomstige bedrijfsstrategie en het ontwikkelen van de organisatiestructuur. Dit is wat Jean-Paul en Mandy te zeggen hebben over hun persoonlijke ervaringen met het overdrachtsproces tot nu toe.

Jean-Paul: “In mijn open en vertrouwelijke gesprekken met Martin heb ik me altijd vrij gevoeld om mezelf te uiten. Martin’s aanpak gaat verder dan de gebruikelijke coachingmodellen en instrumenten.
Hij heeft me geholpen door zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling, wat me een ander perspectief heeft gegeven, en hij heeft ons ook geholpen om zowel familieleden als het managementteam dichter bij elkaar te brengen als mensen en professionals.”
Mandy: “Ik heb veel geleerd tijdens het werken met Martin. Ik maak al mijn hele leven deel uit van het bedrijf van mijn ouders en heb veel geleerd in deze bubbel. Maar tijdens mijn coachingstraject hielp Martin me kennis en vaardigheden op te doen buiten die bubbel. Ik heb de kracht van zelfreflectie geleerd en hoe ik een sterke basis kan leggen om ons familiebedrijf te ondersteunen.”

Natuurlijke kracht:

familiemacht in de tuinbouwsector

Familiewaarden en cultuur leggen een sterke basis voor succesvolle bedrijven. In 1920 begonnen de ambitieuze broers Piet en Gerrit van der Lugt jonge groenteplanten te kweken met de allereerste glazen kassen. In de loop der jaren werd het bedrijf overgedragen van vader op zoon. Nu, bijna honderd jaar later, zorgt de vierde generatie, de broers Arie en Bert van der Lugt, ervoor dat de hypermoderne business welvarender is dan ooit.

Martin kende zowel de sector als de plaats goed en was blij dat hij de kans kreeg om de ontwikkeling van hun Management Team te begeleiden en hen te helpen bij het ontwikkelen van een businessplan, wat uiteindelijk leidde tot een fusie tussen Van der Lugt, Leo Ammerlaan en The Grow Group tot de nieuwe groep Plantise. Een van de doelen van het businessplan was om te werken aan een positieve cultuur, waarvoor Martin het programma Familiekracht creëerde. In een serie van vier interactieve workshops spraken de familieleden van Van der Lugt in een persoonlijke setting over thema’s die fundamenteel zijn voor hun bedrijfs- en werkcultuur, zoals betrokkenheid, waardering, verwachtingen en werkplezier.

Tijdens het programma begonnen de leden van de familie sterke en oprechte connecties te maken. Na de workshops zei Bert van der Lugt: “Ik ben erg blij met dit proces. Muren worden weggehaald door verhalen te delen, waardoor we samen problemen kunnen oplossen.”

plantise_2
logo_oce

Bridging Cultural Gaps:

Management Team Océ Thailand

Océ Thailand was een belangrijke mijlpaal in Martin’s reis als changemaker. In samenwerking met het managementteam van de Aziatische tak van dit internationale printerbedrijf stuitte Martin op verschillende cross-culturele verschillen, welke hem lieten inzien dat de overtuigende managementtheorieën, die hij tijdens zijn MBA-programma had geleerd, in de praktijk niet werkten. Deze theorieën laten de rol van individuen buiten beschouwing en doen geen recht aan hun persoonlijke culturen, overtuigingen, attitudes en motivaties.

Het overbruggen van deze kloof werd de basis van Martins werk. Na aanvankelijke cross-culturele worstelingen en veel leren, hielp Martin met succes het Océ Thailand Management Team hun weg te vinden naar een nieuwe marketingstrategie en bedrijfsplan terwijl ze hun culturele verschillen overbrugden. Albert van Mastrigt MBA (voormalig) MD Océ Thailand zei: “Martin is een van de weinigen die zijn werkwijze succesvol kan aanpassen aan dat wat het meest effectief is voor de groep. In plaats van vast te houden aan een vast trainingspatroon, stemde hij zijn benadering af op de lokale cultuur, zonder afbreuk te doen aan de kracht van zijn eigen visie en methodologie. Onder het motto ‘practice what you preach’ bewoog hij als het ware de waypoints op zijn navigatiekaart om het gewenste resultaat te bereiken. Met zijn enthousiasme als een van zijn belangrijkste wapens wist hij het MT te motiveren en te inspireren om als team de beste koers voor de toekomst uit te zetten.”

In meer dan 25 jaar veranderervaring, heeft Martin veel leidinggevenden en hun teams begeleid die met verschillende situaties werden geconfronteerd. Hij heeft onder andere gewerkt voor klanten zoals: NRG, Fugro, Danfoss, Kiwa, Océ, NRG, Reinis, PonPower, Keyrail, Imtech, Nextlogic, Portbase, Buro 111, Nieuwe Nobelaer, De Zuidhoek, BAM Asset Management, Zeeland Seaports, Eneco Warmte & Koude, Plantenkwekerij Van der Lugt en Weekra Schoonmaak & Wasserij.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van betekenisvol leiderschap en verandering in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter