Fast running isn’t forced
You have to relax
and let the run
come out of you

Lay your trust in experience

In meer dan 25 jaar ervaring met verandering heeft Martin veel leidinggevenden en hun teams gecoacht die met verschillende situaties te maken hadden. Hij heeft onder andere gewerkt voor klanten als: Fugro, Danfoss, Kiwa, Océ, NRG, Reinis, PonPower, Keyrail, Imtech, Nextlogic, Portbase, De Zuidhoek, Zeeland Seaports, Eneco en Weekra Schoonmaak & Wasserij.

Transities

Regie voeren op duurzame samenwerking
Energie, water, voeding, de gezondheid en het welzijn van mensen – dit zijn de belangrijkste problemen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Dit zijn vraagstukken die vragen om verandering en transitie in processen, inzet van middelen en perspectieven. Transities zijn vaak complex en brengen naast technologische, economische en juridische aspecten ook veel dynamiek en sociale interactie tussen groepen mensen met zich mee. Onnodig te zeggen dat het succes van transitieprocessen cruciaal afhankelijk is van een sterke richting die in staat is om deze menselijke dynamiek en sociale interactie vruchtbaar vorm te geven.

Martin’s 25 jaar ervaring met regionale en lokale transities komt tot uiting in de mensgerichte transitieaanpak die hij in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Deze aanpak richt zich op dialoog en betekenisvolle verhalen.

Martin: “Het begeleiden van transitieprocessen begint bij de verhalen van mensen en het op elkaar afstemmen van percepties en perspectieven. Maar bovenal gaat het erom de dialoog tussen de betrokken groepen mogelijk te maken. Dit vraagt om een energieke, doortastende en doordachte bedrijfsvoering en het bevorderen van duurzame samenwerking.”

Trouw aan haar oprichtingsfilosofie werkt Delta Dynamics ook duurzaam samen met haar klanten en partners. In het afgelopen decennium heeft Martin, in samenwerking met Hans Beljaars, conceptueel denker en communicatiespecialist, verschillende regionale en eilandtransitieprojecten geleid. Hans heeft zijn eigen communicatieadviesbureau, voorheen bekend als Buro111 en nu Cmore Marketing.  Hun projecten samen zijn onder andere: Van individuele ‘distributie’ naar collectieve warmtelevering, in opdracht van Eneco Warmte & Koude, De Kering 2039; en LOOP 13: sociaal ondernemerschap, Duurzame Dorpshuizen en Energieneutraal Schouwen-Duiveland, in opdracht van Ondernemerskring en Gemeente Schouwen-Duiveland.

Hans en Martin hebben ook het programma ‘Samen Klimaatneutraal in 2050’ gemaakt, gericht op klimaatneutraal ondernemen. Hans over de kracht van duurzame samenwerking: “Effectief meebewegen met verandering! Doen waar je sterk in bent en durven een beroep te doen op de expertise van partners. De bundeling van onze krachten, met het behoud van eigen identiteit en flexibiliteit, zorgt ervoor dat de hele keten van analyseren, inspireren, communiceren en activeren wordt ontsloten”.

Daarnaast werkt Martin momenteel samen met Janneke Donkers van NME SD namens de gemeente Schouwen-Duiveland aan het regisseren van de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.  Het bevorderen van duurzame samenwerking staat centraal in het sturen van dit transitieproces. Janneke over het belang van duurzame samenwerking: “Ik heb er geen seconde spijt van gehad dat we als NME SD de handen ineen hebben geslagen met Delta Dynamics om samen te werken aan de verduurzaming van ons eiland. Martin Loeve is iemand die heel goed weet wat er nodig is om de klus te klaren. Vanuit zijn ervaring in de energiesector, zijn netwerk op Schouwen-Duiveland en eindeloze kennis over hoe om te gaan met het menselijke aspect binnen transities, is hij van grote waarde in de verduurzamingsopgave waar we op Schouwen-Duiveland aan werken. Naast de ervaring en expertise die Martin meebrengt, is hij ook een geweldig persoon om mee samen te werken!

Monitoring

HumanFactors – Nextlogic
Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van containerbinnenvaartschepen in de Rotterdamse haven. Dit leidt tot een optimale benutting van assets en maakt de containerbinnenvaartketen efficiënt en betrouwbaar.

Nextlogic is meer dan een project. De operationalisering van het platform voor het optimaliseren van de binnenvaart heeft impact op de bedrijfsprocessen van de 27 partners. Dit vraagt om bewustwording van de veranderingen en de complexiteit die dit met zich meebrengt, in termen van dynamiek, ritme en methodiek. Nextlogic is inmiddels gestart met de campagne: ‘are you ready?’, om met de doelgroep te communiceren over de implementatie van het platform.

De doelstellingen van het monitoren van de implementatie van het Nextlogic platform zijn:

  1. het in kaart brengen van de potentiële weerstand tegen verandering aan het begin, tijdens en aan het einde van het implementatieproces;
  2. op basis van de resultaten van de monitoring tussentijds de voortgang van de implementatie te evalueren en advies uit te brengen over concrete maatregelen en instrumenten voor verandermanagement, teneinde het verandermanagement succesvol toe te passen, en;
  3. bepalen of Nextlogic erin geslaagd is om de implementatie van het platform op te zetten

Menselijke factoren
Een belangrijke factor in veranderingsprocessen zijn mensen. Je kunt berekeningen uitvoeren op technische systemen, maar de percepties en ervaringen van mensen zijn niet of nauwelijks te meten. Om inzicht te krijgen in de rol van mensen in verander- en transitieprocessen heeft Delta Dynamics de HumanFactor Monitor ontwikkeld.

HumanFactor Monitor
De HumanFactor Monitor maakt gebruik van een kwalitatieve onderzoeksmethode en bijbehorende technieken, zogenaamde mindsetcriteria: beelden en ervaringen, van de managers en medewerkers die betrokken zijn bij transitie- en verandertrajecten in kaart te brengen. Dit in kaart brengen gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: mens, organisatie en bedrijf. Op deze manier wordt er een verbinding gelegd tussen individuen, de organisatie en hun beoogde doelen en doelstellingen. De mindset criteria worden geabstraheerd in thema’s, geprioriteerd en vertaald in conclusies en aanbevelingen. Deze laatste zijn van belang voor een succesvolle implementatie van het transitie/veranderproces en daarmee de beoogde doelrealisatie binnen de organisatie, in dit geval die van Nextlogic en haar partners. Sijbrand Pot, Directeur Nextlogic hierover:

“De HumanFactor Monitor van Delta Dynamics is destijds ingezet om meer inzicht te verkrijgen in de veranderkundige menselijke aspecten: percepties en perspectieven, en hoe om te gaan met veranderweerstand tijdens de pilot en de latere implementatie van het integrale planningsplatform. Met Martin Loeve hebben we na elke monitorronde op deze menselijke aspecten gereflecteerd. Het heeft ons inzicht versterkt dat het platform een leeromgeving is, waar we als community met en van elkaar kunnen leren en op basis daarvan acties ondernemen. Daarnaast heeft de monitor een belangrijke journaalfunctie, die ons helpt bij het borgen van de opgedane leerervaringen. En tenslotte, dat we de opgedane leerervaringen als team met elkaar delen en successen vieren.”  

In de afgelopen 15 jaar heeft Delta Dynamics monitoringsprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd voor onder andere: Fortis, Kiwa, Traduco, Odfjell, Keyrail, Imtech, TGS Oil & Gas, Plantenkwekerij van de Lugt Nextlogic.

De volgende generatie betrekken

Weekra Schoonmaak & Wasserij
In slechts 25 jaar tijd hebben Maarten en Betty van der Weele hun regionale bedrijf Weekra Cleaning & Laundry uitgebouwd van een klein bedrijf tot een bedrijf waar inmiddels meer dan 60 mensen werken. Na verschillende ontwikkelingsfasen te hebben doorlopen, zijn Maarten en Betty nu klaar om de leiding van hun bedrijf over te dragen aan de jongere generatie, hun kinderen Jean-Paul en Mandy. Met zijn ruime ervaring in het begeleiden van bedrijfstransities werd Martin benaderd door de Van der Weele’s om hen te helpen bij het begeleiden van het overdrachtsproces. Trouw aan zijn filosofie richt Martin zich in zijn aanpak op de zakelijke aspecten, samen met de betrokkenen. Martin coachte en begeleidde Jean-Paul en Mandy, de opvolgers, bij hun onboarding, zowel op persoonlijk vlak, om hen te helpen de vaardigheden en expertise te ontwikkelen om hun nieuwe rol op zich te nemen, als op bedrijfsniveau, met aandacht voor de toekomstige bedrijfsstrategie en het ontwikkelen van de organisatiestructuur. Dit is wat Jean-Paul en Mandy te zeggen hebben over hun persoonlijke ervaringen met het overdrachtsproces tot nu toe.

Jean-Paul: “In mijn open en vertrouwelijke gesprekken met Martin heb ik me altijd vrij gevoeld om me te uiten. Martin’s aanpak gaat verder dan de gebruikelijke coachingsmodellen en -tools. Hij heeft me geholpen door zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling, wat me een ander perspectief heeft gegeven, en hij heeft ons ook geholpen om zowel familieleden als het managementteam dichter bij elkaar te brengen als mensen en professionals.”

Mandy: “Ik heb veel geleerd tijdens het werken met Martin. Ik maak al mijn hele leven deel uit van het bedrijf van mijn ouders en heb veel geleerd in deze bubbel. Maar tijdens mijn coachingstraject heeft Martin me geholpen om buiten die bubbel kennis en vaardigheden op te doen. Ik leerde de kracht van zelfreflectie en hoe ik een sterke basis kon leggen om ons familiebedrijf te ondersteunen.”

Pleased to meet you

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van betekenisvol leiderschap en verandering in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506