lay your trust
on experience

De HumanFactor Monitor

Belangrijkste succesfactor in performance is de mens.

Naast functionele technische en economische factoren wordt performance in grote mate bepaald door expressieve menselijke factoren: human factors. Een humanfactor is een (set van) mentale of fysieke eigenschappen van individueel of sociaal (groeps) gedrag.

 

Humanfactors zijn van invloed op de (veilige en efficiënte) werking van zowel technologische systemen als op de mens en omgeving. De impact van humanfactors bijvoorbeeld in de context van ketensamenwerking en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van industriële installaties:

 

  1. hoe wordt de samenwerking in de keten om te komen tot beschikbaarheid en betrouwbaarheid van industriële installaties door: directies, managers en medewerkers, ervaren, beleefd, en;
  2. hoe kun je op basis van deze informatie de samenwerking tussen partijen optimaal ondersteunen en begeleiden om te komen tot een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van industriële installaties?

Met de humanfactor monitor wordt op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethode (etnografie) en bijbehorende technieken, (diepte interviews en observaties), zogenaamde mindset criteria: beelden en ervaringen, van betrokken (partners): directies, managers en medewerkers in kaart gebracht. Dit in kaart brengen gebeurt vanuit verschillende perspectieven: mens, organisatie en bedrijf.

 

De toegevoegde waarde van de HumanFactor Monitor is:

  1. Het werken aan gedeelde percepties en gezamenlijke perspectieven;
  2. Een verbinding leggen tussen individuen, de organisatie en hun beoogde (interne en externe) bedrijfsdoelen en doelstellingen;
  3. Het ontwikkelen van impact expressieve (‘zachte’) KPI’s;
  4. Het leggen van verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering;
  5. Inzichtelijk maken van de expressieve performance van de keten van individuele ketenpartijen en in het effect van de genomen maatregelen, gericht op duurzaamheid en financieel voordeel.

Kortom met de HumanFactor Monitor wordt invulling gegeven aan de invloed van de menselijke factoren op performance.

 

Delta Dynamics heeft in de afgelopen 10 jaar monitorprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor o.a.: Fortis, Kiwa, Traduco, Odfjell, Keyrail, Imtech, TGS Oil & Gas,  Plantenkwekerij van de Lugt en ONE50.

 

human-factors-skills-diagram
dd-thailand
dd-strand
beeld-3.1

Van Thailand naar Zeeland:
een 20 jaar durende reis van verandering

Vanaf het vliegveld de zinderende straten van Bangkok inlopen, is als wandelen in een sauna. Bijna 20 jaar geleden, zwetend door zijn hemd en spijkerbroek, net van het vliegtuig uit Nederland, stapte Martin voor de eerste keer in het land van zon en glimlach.

 

Hoewel niet zijn eerste opdracht, was Océ Thailand een belangrijke mijlpaal in Martins reis als een changemaker. Samen met het managementteam van de Aziatische tak van dit internationale printerbedrijf, ondervond Martin cross-culturele verschillen, die hem lieten zien dat de overtuigende management theorieën die hij had geleerd tijdens zijn MBA-programma, in de praktijk niet werken. Deze theorieën gaan voorbij aan de rol van individuen en doen geen recht aan hun persoonlijke culturen, overtuigingen, houdingen en motivaties.

 

Het overbruggen van deze kloof tussen theorie en praktijk werd de basis voor Martins werk. Na de eerste cross-culturele worstelingen en leerervaringen, hielp Martin met succes het managementteam van Océ Thailand naar een nieuwe marketingstrategie en business plan, terwijl de culturele verschillen werden overwonnen. En hij ging verder met het helpen van executives om resultaten te leveren door betekenisvol leiderschap en verandering, door zich te focussen op de mensen die samen hun teams en organisaties vormen.

 

In zijn 20 jaar durende reis van verandering, heeft Martin veel executives begeleid en veranderingen en uitdagingen leren aan te gaan, zowel persoonlijk als professioneel. Zijn klanten zijn o.a. Océ, NRG, Fugro, Danfoss, Kiwa, VON Vluchtelingen Organisaties Nederland, Fortis Insurance International, Reinis, PonPower, Schellekens & Schellekens, Sociaal Economisch Advies Platform Schouwen-Duiveland, Buro 111, Woningbouwcoöperatie Zeeuwland, Traduco, Odfjell, Keyrail, Imtech, Nextlogic en Portbase, Nieuwe Nobelaer, BAM Asset Management, Zeeland Seaports, De Zuidhoek, Eneco en Plantenkwekerij Van der Lugt.

 

Momenteel runt Martin zijn bedrijf Delta Dynamics, gevestigd in een oude boerderij op het eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland, en biedt hij executives coaching en trainingsprogramma’s, naast het leven van zijn eigen betekenisvolle leven: marathons rennen, golf spelen en dagjes uit met zijn kleinkinderen.

Natuurlijk sterk:
familiekracht in de agrarische sector

Familie waarden en cultuur vormen een sterke basis voor succesvolle bedrijven. In 1920 begonnen de ambitieuze broers Piet en Gerrit van der Lugt met het kweken van jonge groenteplanten met de allereerste glazen kassen. In de loop der jaren werd het bedrijf overgedragen van vader op zoon. Nu, bijna honderd jaar later, zorgen de vierde generatie, broers Arie en Bert van der Lugt ervoor dat het hypermoderne bedrijf welvarender is dan ooit.

 

Met kennis van zowel de sector als de lokale omgeving, was Martin blij toen hij de kans kreeg om de ontwikkeling van hun managementteam te begeleiden en hen te helpen bij het ontwikkelen van een business plan, dat uiteindelijk leidde tot een fusie tussen van Van der Lugt, Leo Ammerlaan en de Grow Group in de nieuwe groep Plantise. Een van de doelstellingen van het business plan was om te werken aan een positieve cultuur, waarvoor Martin het programma familiekracht ontwikkelde. In een reeks van vier interactieve workshops spraken de familieleden van Van der Lugt op een persoonlijke manier over zaken als betrokkenheid, waardering, verwachtingen en werktevredenheid.

 

Storytelling en dialoog waren belangrijke ingrediënten in dit proces. Verhalen zijn de lijm tussen verleden, heden en toekomst.  Het zijn de verhalen over familiegeschiedenis en cultuur die de belangrijkste waarden van een organisatie omvatten, en dat levert de basis voor de fusie als het team hun eigen ervaringen delen en zich kunnen vinden in een nieuw gedeeld verhaal. De leden van de familie begonnen met het maken van sterke en ruimhartige verbindingen. Bert van der Lugt over zijn persoonlijke ervaring met de workshops: ‘Ik ben erg blij met dit proces. Muren worden weggenomen door het delen van verhalen, die ons helpen bij het gezamenlijk oplossen van problemen.’

 

Martin heeft de executive directeuren van Van der Lugt een aantal jaren gecoacht op het gebied van verandering en leiderschap en hen daarmee voorbereid op de toekomst.

vanderlugt-1004×1004-pixels
lugt
vanderlugt-1004×502-pixels

Heeft u ondersteuning nodig bij veranderingen in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter