Comfortabel wonen

U woont met plezier. Vanzelfsprekend hecht u daarbij aan de kwaliteit van uw woning en het comfort daarvan. Dat begrijpen wij en daarom gaan wij samen met u op zoek om dat comfort verder te vergroten.
Warmte en warmtevoorziening zijn essentieel voor comfortabel wonen. Juist daarom moet de levering hiervan goed, helder en transparant geregeld zijn. Uw warmteleverancier begrijpt dit.

Eneco stopt met individuele verdeling van warmte in gebouwen waarbij de appartementen achter de centrale aansluiting zitten (blokverwarming) en daarmee met de afrekening aan de bewoners. De warmtelevering en -afrekening vindt na de transitie collectief plaats aan de Verenigingen Van Eigenaren, en dat betekent collectief voordeel, voor alle betrokken partijen en dus ook voor u.

Waarom stopt Eneco met individuele warmteverdeling?

Omdat er nu onduidelijkheid is over welke partij waarvoor verantwoordelijk is, wat een gevolg is van het feit dat Eneco het warmteverbruik verdeelt en de factuur stuurt. Bewoners nemen hierdoor logischerwijs aan dat Eneco verantwoordelijk is voor de warmtelevering en alle zaken die daarbij horen, terwijl de verwarmingsinstallatie van het gebouw niet van Eneco is.

Bovendien blijkt uit onderzoek van Royal Haskoning dat de hoogte van het individuele warmteverbruik en daarmee de warmtekosten per appartement, samenhangen met de isolatiegraad van het gebouw, het functioneren van de verwarmingsinstallatie en de comfortbehoefte en het verbruiksgedrag van de bewoners.

Inzicht en invloed op uw warmteverbruik

De huidige situatieschets laat zien dat de warmteleveringsgrens niet gelijk is aan de eigendomsgrens en daardoor is de verantwoordelijkheid voor het warmteverbruik en de -kosten onduidelijk.

Daarnaast blijkt uit technisch onderzoek dat Eneco geen directe invloed heeft op het warmteverbruik en de -kosten.

Dat leidt tot veel onduidelijkheid: ‘verdeling’ van betrokken partijen, en is beter/voordeliger geregeld bij collectieve warmtelevering: bij blokverwarming.

Eigendomsgrens en daarmee verantwoordelijkheid en invloed op warmteverbruik en -kosten is onduidelijk. Warmtekostenverdeling door derden en facturatie door Eneco

Warmteverbruik en -kosten zijn afhankelijk van:

 • isolatie gebouw
 • functioneren warmte-installatie
 • comfortbehoefte en verbruiksgedrag bewoners
 • optimale warmtekostenverdeling

De overgang van individuele warmteverdeling naar collectieve warmtelevering biedt voordeel voor alle partijen

Bewoners

 • duidelijke leveringsgrens en verantwoordelijkheid
 • meer inzicht in en invloed op eigen warmteverbruik en -kosten
 • één aanspreekpunt voor alle warmtevragen: VVE
 • financieel voordeel: lager vastrecht

VVE’s

 • duidelijke leveringsgrens en verantwoordelijkheid
 • meer inzicht in en invloed op gebouw, warmte-installatie en energiekosten
 • één aanspreekpunt: warmteleverancier
 • vrije keuze van warmtekostenverdeling: zelf doen of laten doen
 • geen compensatieregeling bij storing noodzakelijk

Eneco

 • één collectieve warmteleveringsovereenkomst
 • helderheid over verantwoordelijkheden
 • zelfde werkwijze als bij collectieve verwarming met gas
 • minder vragen die we niet kunnen oplossen

Warmteverbruik en -kosten blijven afhankelijk van:

 • isolatie gebouw
 • functioneren warmte-installatie
 • comfortbehoefte en verbruiksgedrag bewoners
 • optimale warmtekostenverdeling


Eigendomsgrens en daarmee verantwoordelijkheid en invloed op warmteverbruik en -kosten is duidelijk. Warmtekostenverdeling door derden en facturatie door Eneco.

Eneco ondersteunt de overgang
van verdeling naar voordeel met

 1. Voorlichting aan gebouweigenaren, VvE beheerders en/of bewoners door onafhankelijk bureau: vergroten van kennis en inzicht.
 2. Op administratief gebied:
  • zorgvuldig en gecontroleerd overdragen facturatie en verbruiksverdeling aan gebouweigenaar/VVE;
  • in kaart brengen financiële consequenties;
  • afsluiten collectieve warmteleveringsovereenkomst.
 3. Op energiebesparingsgebied: inzetten advies verlagen energieverbruik en -kosten.

Samenwerking

In de overgang van individuele warmteverdeling naar collectieve warmtelevering wordt samengewerkt met o.a.:

Delta Dynamics verzorgt als neutraal bureau de klantcommunicatie voor het transitietraject: van 'verdeling' naar … collectieve warmtelevering, voor zowel VVE-bestuurders als bewoners.

Delta Dynamics
Dr. Martin Loeve
Postbus 60
4326 ZH Renesse
T 06 53994606
info@vanverdelingnaarvoordeel.nl