custom

change

Delta Dynamics levert veranderprogramma’s op maat. Deze programma’s kunnen zowel als onderdeel van of aanvulling op het verander- en transitietraject waarin iemand is betrokken worden ingezet, afhankelijk van het veranderthema en de klantvraag. De programma’s bevatten combinaties van interactieve workshops, training, coaching, monitoring van verandertrajecten en interim change management.

deltaction-1

DD#1 Actexecutive

Op basis van zijn academische werk biedt Martin Loeve inspirerende en interactieve gastlezingen, workshops en (mini) seminars op het gebied van Ik en Anders-zijn relaties met transitiethema’s als eenzaamheid, identiteit, welzijn, cultuur en betekenisgeving, in mensen hun persoonlijke en professionele dagelijkse leven.

In zijn nieuwe programma actexecutive, bespreekt Martin verschillende stadia van zijn en hoe existentiële eenzaamheid en Ik en Anders-zijn relaties invloed hebben op mensen hun dagelijkse leven: bestuurders, directeuren, managers, expatriates, ondernemers en studenten.

 

Met zijn concept van Ik en Anders-zijn geeft hij inzicht in verschillende transitie acts van zijn.

 • Identiteit: constructie en zelfconceptie of de persoonlijke (individuele zelfbeeld) en professionele (publieke-beeld) dimensies;
 • Welzijn: gelukkig en ongelukkig zijn als vitale condities voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei;
 • Cultuur: ontmoetingen met anderen en begrip voor anders-zijn;
 • Betekenisgeving: het doel en de zin van je dagelijkse persoonlijke en professionele leven.

In de afgelopen jaren heeft Martin gastcolleges, interactieve workshops en (mini) seminars over Ik en Anders-zijn relaties verzorgd voor o.a.: Nederlandse Ambassade in Thailand, Netherlands Thai Chamber of Commerce NTCC in Bangkok, Expatriate Archive Centre in Den Haag, Rotterdam Business School, ING, AllerZorg. Lions Club Schouwen-Duiveland en Hogeschool Inholland Alkmaar.

DD#2 Doc 55 executive coaching

Stel dat u als directeur, ondernemer of manager geconfronteerd wordt met een belangrijke persoonlijke of zakelijke beslissing. In zo’n situatie kan het heel effectief zijn om voor een afgebakende periode een externe reflector in te schakelen. Het doc 55 Executive Coaching programma ondersteunt effectief bij het behalen van dergelijke persoonlijke en zakelijke doelen.

doc55

De jarenlange ervaring en wetenschappelijke achtergrond van Martin Loeve maakt hem bij uitstek geschikt als ‘relatieve buitenstaander’. Hij zal geen roer over nemen, maar is wel in staat om uw persoonlijke en zakelijke identiteit, kwaliteiten, talenten én zwakke plekken zichtbaar te maken. Vervolgens begeleidt hij u in de nadere ontwikkeling van uw persoonlijke, zakelijke vaardigheden om uw persoonlijke en organisatorische doelen daadwerkelijk te realiseren.

 

Het doc 55 Executieve Coaching programma bestaat onder andere uit:

 • het identificeren van uw persoonlijke en zakelijke identiteit
 • het in kaart brengen van persoonlijke en zakelijke ambities, doelen, kwaliteiten en talenten – met oog voor het verleden, vanuit het heden en vooral gericht op de toekomst
 • het uitzetten van een effectieve koers om persoonlijke en zakelijke (organisatorische) doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

In 20 jaar van verandering heeft Delta Dynamics vele executives in transitie begeleid die o.a. werkten voor: Danfoss, Kiwa, Océ, Reinis, Schellekens & Schellekens, Keyrail, Imtech, Zeeland Seaports en Plantenkwekerij Van der Lugt.

im-pact

DD#3 Im-pact

Wanneer je een groep individuen bij elkaar zet, wil dat nog niet zeggen dat ze elkaar meteen begrijpen en dat zij effectief met elkaar gaan samenwerken. Zeker niet als het om mensen met verschillende (culturele) achtergronden gaat.

Het im-pact programma van Delta Dynamics richt zich exclusief op het beter leren begrijpen van jezelf en anderen. Het programma stuurt aan op effectieve (cross-culturele) samenwerking. Daarbij gaat het om zowel de samenwerking binnen een groep, als tussen groepen onderling.

 

Aan de hand van het identificeren van ‘ik en die anderen’ beoordeelt Martin Loeve de groepsdynamische processen en versterkt hij de interpersoonlijke vaardigheden van de groepsleden. Het programma ondersteunt de groepsleden in het creëren van meer wederzijds begrip. Zo doende zijn zij in staat om in de toekomst effectiever samen te werken.

 

Het programma maakt gebruik van geavanceerde nieuwe instrumenten en werkvormen, zoals sociale-foto-matrix, het vertellen van verhalen en theatrale-analyses.

 

Het im-pact programma bestaat onder meer uit:

 • het identificeren van de identiteit (groepscultuur) van de individuele deelnemers en van de groep;
 • het in kaart brengen van de overeenkomsten en verschillen in groepsidentiteit die de groepsleden waarnemen om vandaar uit elkaar beter te leren begrijpen in de betreffende context, en;
 • het betrekken en inspireren van de deelnemers om betekenis te geven aan gezamenlijke beelden, houding en gedrag gericht op effectieve samenwerking, gekoppeld aan een bedrijfscase.

In 20 jaar van verandering heeft Delta Dynamics vele groepen in transitie begeleid, o.a. voor: Danfoss, Kiwa, Océ, Reinis, PonPower, Schellekens & Schellekens, Buro111, Keyrail, Imtech, Nextlogic en Portbase, en BAM Asset Management.

DD#4 Deltaction

Of het nu gaat om individuen, teams, afdelingen of complete organisaties, veranderingskrachten dwingen ons om te bewegen, aan te passen, te veranderen. Ergens is er een reden waarom een individu of een organisatie wil of moet veranderen. Dit initieert een proces van verandering, van (mentale) transitie.

deltaction

Het doel van het programma deltaction is u richtlijnen te bieden en u te helpen bij het succesvol identificeren van veranderkrachten, het vormgeven van een verander- en transitietraject, en uiteindelijk de dynamiek en sociale interactie zo te managen, dat u uw persoonlijke en organisatorische doelen op een betekenisvolle manier weet te bereiken.

 

In lijn met deze dynamische benadering van verandering en transitie, is het deltaction programma ontwikkeld als een bricolage, dat verschillende vormen als input bij elkaar brengt, zoals academische theorieën, real-life casestudies, beelden en Martin Loeve zijn eigen praktijkervaring. Met deze bricolage biedt Delta Dynamics een rijkere en daarmee meer betekenisvolle account van verander- en transitieprocessen.

 

Verandering en transitie volgens het deltaction programma, omvat de sociale interactie tussen (groepen van) mensen, die gezamenlijk werken aan hun verander- en transtietraject, in een specifieke context. Dit is meestal een organisatorische of (sociaal) businesscase.

 

Het programma deltaction volgt een routekaart, bestaande uit drie fundamentele (mentale) transitiefasen:

 • identification van veranderkrachten en hun impact op mensen en hun organisatie;
 • de vormgeving van een verander en transitie gerelateerde course of action, meestal een organisatie-(sociaal) businesscase, en;
 • het managen van de dynamiek en de sociale interactie tijdens het verander- en transitieproces, human interaction. Dit is niet een lineaire route, het start met de fase van identificatie en beweegt stap-voor-stap op een natuurlijke manier vooruit.

In 20 jaar van verandering heeft Delta Dynamics vele transitieprogramma’s begeleid. Enkele van deze zijn: Océ, NRG, Fugro, VON Vluchtelingen Organisaties Nederland, Sociaal Economisch Advies Platform Schouwen-Duiveland, Woningbouwcoöperatie Zeeuwland, Nieuwe Nobelaer, De Zuidhoek, Eneco en Plantenkwekerij Van der Lugt.

humanfactor_monitor

DD#5 Humanfactor monitor

De belangrijkste factor in verander- en transitieprocessen zijn mensen. Op technische systemen kun je berekeningen uitvoeren, de beleving en ervaringen van mensen zijn eigenlijk nauwelijks of niet te meten. Om toch inzicht te kunnen verkrijgen in de rol van de mens bij verander- en transitieprocessen heeft Delta Dynamics de HumanFactor Monitor ontwikkeld.

Met de HumanFactor Monitor wordt op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethode en bijbehorende technieken, zogenaamde ‘mindset criteria’: beelden en ervaringen, van de bij verander- en transitieprocessen betrokken managers en medewerkers in kaart gebracht. Dit in kaart brengen gebeurt vanuit verschillende perspectieven: mensen, organisatie en bedrijf.

 

Op die manier wordt een verbinding gelegd tussen individuen, de organisatie en hun beoogde doelen en doelstellingen. De mindset criteria worden geabstraheerd naar thema’s en vertaald naar interventies. Deze interventies zijn van belang voor een succesvolle implementatie van verandering en daarmee de beoogde doelrealisatie binnen de organisatie.

 

Voorbeelden van succesvol monitoren van humanfactors zijn:

 • werken aan gedeelde percepties en gezamenlijke perspectieven;
 • verbetering van de multidisciplinaire en/of multinationale (cross-culturele) samenwerking, en
 • effectieve change en transitie processen.

In de afgelopen jaren heeft Delta Dynamics humanfactors gemonitord in persoonlijke en organisatorische transities voor de volgende organisaties: Fortis Insurance International, Kiwa, Traduco (co-branding) bij Odfjell, Keyrail and Imtech, en Plantenkwekerij Van der Lugt.

Heeft u ondersteuning nodig bij veranderingen in uw bedrijf of organisatie? Bel Martin Loeve voor een inspirerend gesprek: +31 (0) 6 53994506

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Geef een zoekterm en druk op enter